افزایش آگاهی

امواج دکل های مخابراتی و سئوالات پیرامون آنها

با افزایش استفاده از موبایل و گسترش روز افزون کاربران اینترنت، شرکت های مخابراتی نیازمند نصب دکل های مخابراتی هستند تا خدمات مناسبی را به کاربران خود ارائه نمایند. نصب این دکل های مخابراتی و تأثیر احتمالی آنها بر سلامت افراد، چالش ذهنی بسیاری از افراد جامعه است.

شرکت های مخابراتی نیازمند نصب دکل های مخابراتی هستند تا خدمات مناسبی را به کاربران خود ارائه نمایند

از سالیان گذشته با افزایش تعداد دکل های مخابراتی در سطح شهر همواره یکی از موضوعات مورد بحث، تاثیرات امواج ساطع شده از آنها و پارازیت ها بر سلامت مردم بوده است؛ موضوعی که هر از چندگاهی بازار شایعات پیرامون آن داغ می شود و برخی با اظهار نظرهای غیرکارشناسانه به نگرانی مردم دامن می زنند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا امواج رادیویی ساتع شــده از دکل های مخابراتی سطح شهر می تواند ســلامت مردم را به خطر بیاندازد؟

اما و اگر هــای تاثیرات مخرب پارازیت

چندی پیش روزنامه آفتاب یزد گزارشــی تحــت عنوان «اما و اگر هــای تاثیرات مخرب پارازیت» منتشــر کرد که در آن به مضرات پارازیت اشــاره شده بود. در همین زمینه روز گذشــته مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت اعلام کرد:«همانگونه که کسی نمی تواند منکر شود آتش خطرناک است، در خصوص پرتوها و تشعشــعات منتشر شده از دکل های مخابراتی نیز نمی توانیم بگوییم به طور محض بی خطر هســتند اما، نکته قابل توجه آن است که انسان در چه فاصله ای از آتش قرار گرفته باشد و چگونه با آن کار کند.»

موضوع اثرات دکل های مخابراتی برای ســلامت انسان ها مدت هاست که مطرح است و اظهار نظرها در این میان بعضا ضد و نقیض اســت. برخی در حالی از مضرات احتمالی اشعه ها و پرتوهای ساطع شــده از دکل های مخابراتی سخن می گویند که مسئولین شرکت های مخابراتی قویا این احتمالات را رد کرده و مدعی می شوند در هیچ موردی شدت اندازه گیری BTSپرتو رادیویی ناشی از آنتن های شــده نه فقط از حد پرتوگیری مردم براســاس استاندارد ملی بیشــتر نبوده است، بلکه در اغلب موارد از یک صدم این حد نیز کمتر بوده است.

از طرفی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شــهری شورای اسلامی شهر تهران در انتقــاد از اپراتورهای تلفن همراه به علت آنچه که عدم استفاده از تمام ظرفیت های موجود فیبر نوری در شهر تهران خواند، به آلودگی بصری و مضرات احتمالی دکل های مخابراتی در سطح شهر اشاره کرده است.

موضــوع نگران کننده بعــدی اما اجــاره حیاط ساختمان های مســکونی و یا پشت بام خانه ها به مبالغی قابل توجه برای نصب دکل های مخابراتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه بود؛ که با داغ شدن بحث های مربــوط به خطرناک بودن این دکل ها، نهادهای شهری و متولیان سلامت بیشتر از گذشته روی نصب بی رویه آنها حساس شدند، تا جایی که قانونی شــورای شهر تهران در اردیبهشت ماه ۹۱به نام«ســاماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی در شــهر تهــران» تصویب کرد و در آن دســتور به توقف نصب دکل ها بر پشت بام ساختمان ها داد.

این درحالی است که ناهید خداکرمی، عضو کمیته سلامت شورای شهر تهران دی ماه ۹۷ خبر از تعداد بالای دکل های غیراستاندارد در سطح شهر تهران دکل نصب شده در شهر را داد و گفت: «از ۲۷۰۰ دکل در تهران، ۷۵۹ دکل غیراستاندارد است».

بر همین اساس، ماده هجدهم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران در دی ماه سال ۹۷، شهرداری تهران را موظف می کند نســبت به ساماندهی و رعایت حریم دکل هــای رادیویــی و مخابراتی اقداماتی همچــون همــکاری در تکمیل و اجــرای پروژه شبکه ایستگاه های پایدار برای ارتباطات رادیویی، به روز رســانی طرح مکان یابی به منظور کاهش آلودگی الکترومغناطیسی و بصری را در دستور کار قرار دهند.

اخیرا نیز معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران حفظ سلامت شهروندان را مهم ترین اولویتی معرفی کــرده که در صدور مجوز نصب دکل های مخابراتی و رادیویی پایتخت اهمیت دارد و خاطرنشــان کرده است: «درحال ۱۰ هزار دکل مخابراتی در شــهر تهران حاضــر وجود دارد که ایــن دکل های مخابراتی باید یک حریم ایمنی مشــخص داشته باشند؛ نباید اجازه داد در مجاورت فضاهای حساس مانند مدرسه یا بیمارستان این دکل ها نصب شوند.

پژوهشهای علمی و تجربه سایر کشورها در استفاده از دکل های مخابراتی می تواند پاسخ قانع کننده ای به این قبیل سئوالات باشد

برغم گمانه زنی های مختلف و سخنان ارائه شده از سوی مقامات، شک و تردید پیرامون خطرات سلامت ناشی از دکل های مخابراتی که نبود آنها نیز ممکن است باعث اختلالات در دسترسی به اینترنت و تلفن همراه شود، همچنان دغدغه ذهن بسیاری از افراد جامعه است که به نظر می رسد، پژوهشهای علمی و معتبر و همچنین تجربه سایر کشورها در نوع استفاده از این دکل های مخابراتی بتواند پاسخ قانع کننده ای به این قبیل سئوالات باشد.

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن