جامعه و سلامت

بهبود دسترسی به دارو / منصفانه تر کردن مراقبت های سلامت

بهبود دسترسی به دارو و منصفانه تر کردن مراقبت سلامت دو چالش دیگر از مجموع 13 چالش سازمان بهداشت جهانی در دهه آینده است.

بهبود دسترسی به دارو

چالش چیست؟: حدود یک سوم از جمعیت جهان فاقد دسترسی به دارو، واکسن، ابزارهای تشخیصی، و دیگر محصولات ضروری سلامت هستند.  دسترسی محدود به محصولات باکیفیت سلامت تهدید کننده زندگی و سلامت افراد است که هر دو می تواند بیماران را در معرض خطر قرار داده و مقاومت دارویی را بیشتر می کند.

داروها و دیگر کالاهای طبی دومین گزینه ای است که پس از نیروی انسانی بخش سلامت، بیشترین هزینه ها را به خود اختصاص می دهد و در کشورهای با درآمد کم یا متوسط بزرگترین بخش از هزینه های سلامت بخش خصوصی محسوب می شود.

سازمان بهداشت جهانی چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

در سال جاری، سازمان بهداشت جهانی تمرکز خود را بر روی مناطق اولویت دار برای دسترسی جهانی قرار داده است. این  اقدام شامل مبارزه با کالاهای طبی تقلبی و فاقد استاندارد، افزایش ظرفیت کشورهای با درآمد کم و متوسط با هدف کسب اطمینان از کیفیت محصولات دارویی از طریق چرخۀ تأمین، و توسعه دسترسی به تشخیص و درمان بیماری های غیرواگیردار مانند دیابت است.

 منصفانه تر کردن مراقبت سلامت

چالش چیست؟ رشد و تداوم شکاف های اقتصادی – اجتماعی منجر به نابرابری هایی در کیفیت سلامت افراد می شود. نه تنها یک تفاوت 18 ساله بین امید به زندگی در کشورهای فقیر و غنی وجود دارد، بلکه شکاف قابل ملاحظه ای نیز در داخل کشورها و حتی در درون شهرها نیز قابل مشاهده است.

در عین حال، افزایش جهانی بیماری های غیرواگیر، از قبیل سرطان، بیماریهای تنفسی حاد، و دیابت به طور نامتناسبی چالش های زیادی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ایجاد می کند و می تواند به سرعت منابع خانواده های فقیر را از بین ببرد.

سازمان بهداشت جهانی چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

سازمان بهداشت جهانی با هدف توسعه مراقبت کودکان و وابسته به بارداری، تغذیه، برابری جنسیتی، سلامت روان، و دسترسی به آب کافی و سیستم فاضلات با شرکا و همکاران در حال همکاری است.

سازمان بهداشت جهانی همچنین چهارچوبی فراهم ساخته مبنی بر اینکه کشورها چگونه می توانند به نحو بهتری نابرابری های سلامتی مراقبت سلامت از قبیل بهبود نظارت و مدیریت بخش های سلامت عمومی و خصوصی را کاهش دهند.

یکی از بهترین روش ها برای کاهش نابرابری ها از طریق خدمات مراقبت سلامت اولیه است که بخش قابل توجهی از نیازهای سلامت شخصی افراد را پوشش می دهد.

سازمان بهداشت جهانی از همه کشورها می خواهد که یک درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی خود را به مراقبت سلامت اولیه اختصاص دهد تا خدمات ضروری که مورد نیاز آنها است را در نزدیکی خانه به آنها ارائه دهد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن