سلامت اجتماعی

سالانه ۴۰۰۰ نفر در کشور از حرفه پرستاری خارج می شوند

اصغر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه کمبود پرستار در مراکز درمانی کشور، سوژه ای نخ نما و تکراری است، گفت: سالانه چهار هزار پرستار به دلایل مختلف، از این حرفه خارج می شوند.

دالوندی در نخستین اجلاس روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری دوره پنجم، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به پرستاران به عنوان کودک مطیع می نگرد، افزود: ما انتظار داریم وزارت بهداشت نگرش خود را نسبت به پرستاری تغییر دهد و دست از ناپدری و یا پدر مستبد بودن بردارد و ارتباط بالغ با بالغ را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه جدا از خشونت های همراهان یا بیماران، خشونت های اخیر حاکی از نگرش متفاوت وزارت بهداشت به پرستاران است، اظهار داشت: با توجه به استرس همراهان بیماران، خشونت های آنان نسبت به پرستاران را می توان پذیرفت اما خشونت های پزشکان و همکاران بالا دستی قابل قبول نیست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اعتقاد به اینکه پرستاران بیش از نیمی از جمعیت وزارت بهداشت را به خود اختصاص می دهند، تصرح کرد: جامعه پرستاری با توجه به ظرفیت ۲۰۰ دانشکده، ۱۵۰۰ عضو هیات علمی ، ۱۴۰ هیات مدیره، و ۱۹۰ هزار عضو سازمان ،  ۶۰هزار دانشجو، داشتن ۵ انجمن علمی و انجمن حرفه ای، نهاد حزبی خانه پرستار، معاونت مراقبت پرستاری ، سازمان و شورایعالی نظام پرستاری به دنبال  اجرای عدالت و مشارکت در سیاستگذاریها، تصمیم سازی ها تصمیم گیری ها و تخصصیص بودجه ها  به حوزه پرستاری است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جامعه پرستاری در دوره چهارم، طرح شتابزده و بدون آزمایش تحول بوده است، خاطر نشان کرد: این نگاه که بیمار روی تخت بیمارستان درد دیگری جز دردهای بیماری اش نداشته باشد، دست مایه ای شد که مسئولان بدون بررسی های لازم این طرح را بدون پشتوانه علمی اجرایی کنند.این طرح در ابتدا مغایرت هایی با قوانین بالادستی و سیاست های کلان کشور داشت و در ادامه آن قدر بار آن بالا رفت که آن مغایرت فراموش شد.

دالوندی ادامه داد: اصل طرح کاهش هزینه های پرداختی مردم که  در دولت قبلی ۶۰ درصد بود، خوانده شد. واقعیت این بود که سال اول خیلی خوب پیش رفت اما  وقتی رقم تعرفه ها را به یک باره بالا رفت به طوری که  دربخش دولتی ۴۶۰ درصد و در بخش خصوصی ۸۳۲ درصد افزایش داشت، باعث نارضایتی و شکاف درآمدی این حوزه شد. این باعث شد که اهداف اولیه طرح که دسترسی عادلانه مردم به درمان بود زیر سوال برود.

وی با بیان اینکه ناپایداری منابعی که برای این طرح آمده بود باعث شد شخص آقای هاشمی در روزهایی که داشت از وزارتخانه خداحافظی می کرد بگوید «به من اطلاعات غلط دادند» یعنی برآوردی که داشتند با دو هزار میلیارد می توانیم این طرح را جمع کنیم غلط بوده است درحالی که رقم از ۲۰ هزار میلیارد هم بالا زد، یادآور شد: پیامدهای این طرح که مورد وثوق دولت و حمایت مجلس بود در نهایت به جایی می رسد که دولت آن را زمین خواهد گذاشت.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، صلاحیت حرفه ای را اصلی ترین مطالبه پرستاران کشور دانست و تاکید کرد: از طریق صلاحیت حرفه ای می توان افراد حرفه ای را از غیر حرفه ای متمایز کرد. طی جلسات متعددی، شورای صلاحیت حرفه ای با نام اعطای واسپاری صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پرستاری با حضور وزیر تشکیل شد که طی این نشست بنا بود امور اجرایی صدور پروانه صلاحیت حرف های باید به سازمان صنفی پرستاران واگذار شود که شورای هماهنگی صدور پروانه صلاحیت حرف های پرستاری در استانها تشکیل گردید.

وی افزود: پس از گذست مدت زمانی این واسپاری انجام نشد و صلاحیت حرفه ای ۲۵ هزار پرستار بدون هماهنگی با سازمان نظام پرستاری تأیید شد در صورتی که براساس مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۲/۳/۹۸ واگذاری صدور پروانه صلاحیت حرفه ای به سازمان صنفی پرستاران الزامی است. اگر این صلاحیت حرفه ای برای پرستاران اجرایی نشود، ضعف و نظارت بر عملکرد پرستاران وجود خواهد داشت و فرصتی برای ورود غیر حرفه ای ها ایجاد خواهد شد.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اصلی ترین مطالبه پرستاران است

دالوندی با اشاره به اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ام المطالبات پرستاران محسوب می شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه ۱۲ سال از تصویب تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس شورای اسلامی می گذرد، گفت: سازمان نظام پرستاری طی جلسات متعددی با مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت، چندین سال است که بودجه ۲ هزار میلیاردی را  پیشنهاد می دهد اما متاسفانه هر بار با بهانه های عدم شواهد علمی و کارشناسی کمبود بودجه رد می شود.

وی با بیان اینکه وزیر بهداشت در روز پرستار قول استخدام ۹۰۰۰ پرستار را داده بود، تاکید کرد: دست کم سالانه حدود ۴۰۰۰ نفر به علت بازنشستگی، از کارافتادگی و ترک کار از سیستم پرستاری خارج می شوند و آگهی های استخدام جدید ۳۸۰۰ نفر برای تخت های جدید وجود دارد بنابراین می بایست سالانه ۲۰ هزار پرستار جذب شود.

۲۰ هزار پرستار بیکار در کشور داریم

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه ۲۰ هزار پرستار بیکار در کشور داریم، بیان کرد: بودجه جذب سالانه ١۰ هزار پرستار می بایست تامین شود زیرا پرستاران از عدم تخصیص بودجه سال ۹۸ نگران بوده و از این کمبود نیرو رنج می برند.

وی با اشاره به طرح های ضد پرستاری که در دوره چهارم، سازمان نظام پرستاری با آنها مقابله کرده است، تصریح کرد: در دوره چهارم سازمان نظام پرستاری، طرح های ضد پرستاری مانند پرستار بیمارستانی و مراقبت سلامت توسط وزارت بهداشت پیشنهاد شد که خوشبختانه طی جلسات متعدد و مکاتبات مختلف توانستیم از اجرای این طرح ها جلوگیری نماییم .

دالوندی با بیان اینکه کمک پرستاری طرح دیگری بود که معاونت پرستاری بدون نیاز سنجی لازم ۵۰ هزار کمک پرستار را تربیت کرد، گفت: در ابتدا این طرح کمک پرستاری/بهیاری عنوان شد که طی مخالفات سازمان ناظم پرستاری نام آن به کمک پرستاری تغییر و شرح وظایف آنان نیز محدودتر شد و تکلیف ۵۰ هزار کمک پرستار تربیت شده تا کنون مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه بنا بود معاونت پرستاری وزارت بهداشت ادغام شود، تاکید کرد: در خصوص رفع این امر سازمان نظام پرستاری باهماهنگی مجموعه انجمن های علمی، صنفی و رایزنی با وزارت موجب شد جایگاه معاونت را تثبیت و پرستاری ازیک معاونت صرف به موضوع سلامت حرفه ای تبدیل شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: معاونت پرستاری خط قرمز جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری است؛ ما از این جایگاه و نه افراد دفاع می‌کنیم و نه تنها خواستار حفظ این جایگاه هستیم بلکه خواستار توسعه معاونت پرستاری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی هستیم.

وی با بیان اینکه جامعه پرستاری بیش از نیمی از جامعه نظام سلامت را تشکیل می‌دهد بنابراین باید دارای یک معاونت مستقل باشد، اظهار داشت: ارتباط معاونت پرستاری وزارت بهداشت با سازمان نظام پرستاری ضعیف است و وزیر بهداشت و معاونت پرستاری با سازمان پرستاری همراه نیستند که گلایه جامعه پرستاری محسوب می شود.

دالوندی افزود: با وجود تمام این کاستی‌ها و بی‌مهری‌ها، به دنبال ثبات جایگاه معاونت پرستاری در وزارت بهداشت هستیم و معتقدیم اختیارات این معاونت باید گسترش پیدا کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اعتقاد به این که استفاده از ظرفیت پرستاری در فوریت های پیش بیمارستانی می تواند راهگشا باشد، افزود:  سازمان نظام پرستاری با تاکید بر همکاری با سازمانهای مردم نهاد (هلال احمر، شهرداری، خانه روانشناسان و…) توانسته حرفه پرستاری را به جامعه معرفی کند و پرستاران نیز با انجام کارهای نیکوکاری و داوطلبانه می توانند نگرش مردم را نسبت به حرفه پرستاری تغییر دهند.

وی با اشاره به راه اندازی هسته کارآفرینی در سازمان نظام پرستاری، تصریح کرد:  سازمان مرکز نوآوری ، فناوری و کارآفرینی  را با تمرکز بر فناوری های پرستاری، ضرورت آموزش پرستاری با رو یکردی خلاق و کارآفرینانه راه اندازی کرد.

دالوندی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری همچنین نخستین شتابدهنده  فناوری های مراقبت و سلامت  را راه اندازی نموده و اولین رویداد ملی کارآفرینی ، نوآوری مراقبت و سالمندی را برگزار کرده و برای اجرای دومین رویدادکارآفرینی با محوریت مراقبت های مکمل برنامه ریزی هایی را انجام داده است.

وی اهم مطالبات فوری پرستاران از وزارت بهداشت را، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران یا نظام جایگزین پرداخت مبتنی بر عدالت جهت کاهش تبعیض در پرداخت ها، تسریع در پرداخت معوقات کارانه، اضافه کار چندین ماهه گروه پرستاری، حذف اضافه کاری اجباری و جداسازی اضافه کار از طرح کارانه ای قاصدک ، استاندارد سازی خدمات پرستاری و تعیین استاندارد تعداد پرستار به بیمار به صورت آمایشی با استخدام نیروی جدید پرستاری، تعیین تکلیف و شفافیت در شرح وظایف مراقبت های پرستاری و حذف کارهای غیر مرتبط، تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی یا استخدام رسمی و پرداخت معوقات پاداش خدمت بازنشستگان، عنوان کرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در پایان افزود: پیگیری مطالبات پرستاران، استخدام جدید و اصلاح نظام پرداخت، راه اندازی مرکز ملی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی، اجرای کامل صلاحیت حرفه ای و صدور پروانه حرفه ای، اصلاح قانون نظام پرستاری ( در مرکز پژوهش های مجلس) تحت بررسی است، پیگیری پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در جامعه و اصلاح تعرفه ها، گسترش فرهنگ کار افرینی با توسعه رویداد های استارت اپی و شتاب دهنده ها در کل کشور، ایجاد و گسترش کلینیک های تخصصی ، ساماندهی  و شفافیت وضعیت مالی و اداری سازمان و هیئت مدیره ها و ساماندهی مهاجرت پرستاران به خارج از کشور، برنامه هایی هستند که در دوره پنجم سازمان نظام پرستاری می توان آنها را پیگیری نمود.

منبع: خبرگزاری مهر

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن