داغ های مجازی سلامت

داغ های مجازی سلامت: شبکه های مجازی محل انتشار مطالب گوناگونی هست. این مطالب یا سرگرم کننده و خنده دار هستند. یا در ما ایجاد حس امید و نشاط می کنند، یا افسوس و تأسف را به هر دلیلی ایجاد می کنند.
به طور کلی، ما در قبال هر یک از این مطالب واکنش های مختلفی نشان می دهیم. در بین مطالبی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، آن دسته از مطالبی که مرتبط با سلامت هستند، از اهمیت و حساسیت بیشتری دارند.
آیا باید این قبیل مطالب را باور کنیم؟ آن را با سایر عزیزان به اشتراک بگذاریم؟ در باور کردن به آنها با متخصصان مشورت کنیم؟ و یا اصلا آنها را نخوانیم و با کسی هم به اشتراک نگذاریم؟

آنچه بیش از هر چیز دیگر در اعتماد به مطالب منتشر شده در فضای مجازی وجود دارد، نبود یک منبع موثق در انتشار چنین مطالبی است. در صورتی که یک فرد متخصص از طریق کانال خود در شبکه اجتماعی دست به انتشار مطالب مرتبط با سلامت بزند، این اقدام می تواند مخاطب را نسبت به درست بودن مطالب مطمئن سازد.
اما اگر مطالب منتشر شده در فضای مجازی فاقد منبع خاصی باشند، بعید به نظر می رسد که بتوان بسادگی به آنها اعتماد کرد.

“سلامت نامه” در بخش “داغ های مجازی سلامت” تنها به انتشار مطالبی که در فضای مجازی دست به دست می چرخد، می پردازد. صحت یا عدم صحت مطالب در بخش “داغ های مجازی سلامت” مورد تأیید “سلامت نامه” نیست. هدف از انتشار این مطالب نیز تنها آگاهی از مطالبی است که در مورد موضوعات مرتبط با سلامت در فضای مجازی تبادل می شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن