اخبار

  اخبار سلامت در تارنمای خبری و اطلاع رسانی سلامت نامه با هدف پوشش اخبار این حوزه ایجاد شده است. در این بخش آخرین تازه های خبر ایران و جهان در حوزه سلامت منتشر می شود.
  هدف از انتشار این مطالب، تبدیل شدن این تارنمای خبری و اطلاع رسانی به عنوان مرجع دانستی های زندگی سالم است. تلاش می شود که اخبار منتشر شده در این بخش، مطالب تکراری نباشد و تا حد امکان اخبار و اطلاعاتی باشند که مخاطب پیش تر آنها را در دیگر منابع خبری و اطلاع رسانی نخوانده باشد.

  اگر چه ماهیت خبر، انقضاء سریع آن است و خبری که مربوط به امروز باشد، شاید فردا دیگر فاقد ارزش خبری باشد. اما دست اندرکاران “سلامت نامه” تلاش می کنند تا در بخش اخبار نیز از “محتوای سبز” استفاده نمایند و اطلاعاتی را در اختیار مخاطب قرار دهند تا همواره دانستن آنها به یک زندگی سالم کمک نماید.

  دکمه بازگشت به بالا
  بستن
  بستن